தமிழில் செய்க..

தமிழில் கீழ்க்கண்டவற்றை செயல்படுத்த வேண்டுகிறோம்..

தமிழில் இவை வரும் காலம் எப்போதோ?!!!

1)தமிழ் கெர்னல்(மைய இயங்கு தளம்)
2)தமிழ் லினக்ஸ்
இலவச நிரலியங்கு தளம்
3)தமிழ் ஸ்வைப் (கோடிடி)
4)தமிழில் டொமைன் (இயங்குதள குறியீடு உ.தா: .com,.net போன்று .தமிழ் அல்லது .வர் (த்தகம்) .வலை அல்லது .குழு .இணை)
5)தமிழில் அதிகளவில் மென்தட்டச்சு(ஆன்டிராய்டு,சன்னல் ஆகிய வலைத்தலங்களில்)
6)தமிழுக்கான சர்வதேச அங்கீகாரக்கொடி
7)தமிழில் அறிவியலில் தொன்றாற்றுவோருக்கு வெகுமதி விருதுகள்.
தமிழ் வங்கிகள்
(அனைத்தும் தமிழில் மட்டுமே)
8)தமிழில் நிரல் மொழி..
9)தமிழில் இலவச மென்னூலகங்கள்.

இவை அனைத்தையும் உருவாக்கிட கணிணி சார் மற்றும் பிற துறையினரையும் அன்புடன் வேண்டுகிறோம்..

மேற்கண்ட விடயங்கள் இல்லாமையினால் தமிழ் நமது அடுத்த இணைய தலைமுறையை சென்றடைவதில் பெருஞ்சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது…
இவைகள் உருவாகும் பட்சத்தில் அயலக மற்றூம் ஊர்புற தமிழர்கள் ஆங்கிலத்தில் நனைய வேண்டி இருக்காது…

கூடாது…
மிகவும் ஆபத்தானது..
இது மீன்டும் ஒரு இணைய காலனி ஆதிக்கத்திற்கு வழி வகுத்துவிடும்..

ஆங்கிலம் பிழைப்புவாதத்தை மையப்படுத்தி நம்மை மாற்ற முயல்கிறது..

ஆங்கிலேயருக்கு முன்னமே தோனி விட்டோர் தமிழர்…

ஆங்கிலேயருக்கு முன்னமே மொழி வளர்த்தோர் தமிழர்

ஆங்கிலேயருக்கு முன்னமே உலகை ஆன்டோர் தமிழர்…

…ஆங்கிலம் ஒரு சாக்கடை…
செந்தமிழினை சாக்கடைக்காக இழத்தல் சரியாமோ…?

திரு.சாவா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *