மஞ்சுவிரட்டு மேற்கத்தியமா?

மஞ்சுவிரட்டு மேற்கத்திய விழையாட்டு என்று அமைச்சர் மேனகா காந்தி தெறிவித்துள்ளார்…

மேலும் அவர் ஜல்லிக்கட்டு இந்தியத்திற்கு எதிரானது என்றும் தெறிவித்துள்ளார்…

தமிழத்தையும்(திராவிடத்தையும்) இந்தியத்தையும் ஒன்று என்று சத்தியம் செய்யும் நமது முனுசாமிகள் சற்று அதிர்ச்சியில்தான் உள்ளனர்…

என்னங்கம்மா இப்படி பன்றீங்களேம்மா என்று வாயிலும் வவுத்திலும் அடித்துக்கொள்ளாத குறையாக அழுதாலும்  முனுசாமிகளுக்கு ஆறுதல் கூறத்தான் ஆழில்லை…

ஏற்கனவே பல வீர விழையாட்டுகளை இழந்துவிட்ட தமிழத்தின் பட்டியலில் மஞ்சுவிரட்டும் சேர்த்தாச்சு…

இப்படி ஏற்கனவே சோகத்தில் சிக்கி தவிக்கும் நமது மக்களின் எறியும் சோகத்தில் எள் நெய் ஊற்றினார் போல் அமைச்சரின் கருத்து அமைந்துள்ளது..

அமைச்சரின் கருத்து அவரது தனிப்பட்ட கருத்து என்றாலும் “மனிதர்கள் பொதுக்கருத்தைவிட தங்களின் தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்கேற்பவே செயல்படுவார்கள் என்ற அடிப்படையில்” இதை அவாளின் பொதுக்கருத்தாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்…

இது போன்ற கருத்துக்களை பொதுமக்கள் சார் பணியில் இருப்பவர்கள் நன்கு சிந்தித்து பொருப்பை உணர்ந்து வெளியிட வேண்டும்…

மக்களுக்காகத்தான் அரசு…
அரசுக்காக மக்கள் இல்லை…
கால்நடைகளை வணங்குவதுதான் நமது பண்பாடு அதை துன்புறுத்துவது நமது பண்பாடல்ல என்று கூறும் திருமதி.மேனகா காந்தி எல்லா மாட்டிறைச்சி சார்ந்த நிறுவனங்களையும் இந்திய பண்பாட்டிற்கு எதிரானது என்று தடை செய்ய ஆவன செய்ய வேண்டியதுதானே…

நிறுவன அமைப்புகளிடம் செல்லுபடியாகாத இவர்களின் பன்பாடும் உணர்வுகளும் தானுன்டு தன் கலை மற்றும் வேலையுன்டு என்று தமிழக இந்திய கட்டுக்கோப்பில் வாழ முயற்ச்சிக்கும் நம் தமிழர்களிடையேதான் செல்லுபடியாகும்…

இதை தமிழக மக்கள் நன்றாக உணர வேண்டும்…எதிர்க்கவும் வேண்டும்…

இப்படிக்கு…
____________________

வசவு
(வசவி விரிவதே அறிவு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *