போட்டியும், பொறாமையை போன்று ஆபத்தே

பல நேரங்களில் சிலர் சொல்ல நாம் கேட்டிருப்பதுதான் போட்டி இருக்கலாம் ஆனால் பொறாமை கூடாது…என்று

அங்குதான் கிட்டத்தட்ட அனைத்துமே ஆரம்பமாகிறது.
அனைத்தும் என்றால் அனைத்து சரிகளும் மற்றும் அனைத்து தவறுகளும்.

போட்டியானது இன்றைய பெறுநிறுவனங்கள் மற்றம் அனைத்து அமைப்பு ரீதியினராலும் ஏமாற்றத்தையும் கூட்டத்தையும் திசை திருப்பும் ஒரு அற்புதமான கருவி.

உண்மையில் கெட்ட எண்ணமாக வண்ன படுத்தப்படும் பொறாமை கூட ஒரு வகையில் ஏற்றுக்கொள்ள தக்க குனமாகும்.

ஏன் எனில் அதை உடனே வெளிப்படுத்தி விட்டால் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது.

ஆனால் போட்டியே அனைத்து மனத்தாங்கள்களின் பிறப்பிடமாக திகழ்கிறது.

போட்டி என்ற ஒன்றின் மூலம் ஆசை அதனூடே பேராசை ,வெறி,அழுத்தம்,இயந்திரத்தன்மை மற்றும் நுகர்வு கலாசாரம் என அனைத்தும் நம்மூடே நம்மை அறியாமல் விதைக்கப்படுகிறது..

ஏழ்மையை ஏற்றுக்கொள்ளவும்
நிலையின்மையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் என போட்டி நமக்கு கற்று கொடுக்கும் பாடங்கள் ஏராளம்…

எங்கெல்லாம் இயந்திரத்தன்மையால் இதயம் இறுகிப்போன மக்கள் உள்ளனரோ அங்கு போட்டி என்ற ஒன்று சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட உயரிய நிலையை அடைகிறது…

இதனால் போட்டியின் தீமையான இயல்புகளை குறித்து மக்கள் சிந்திக்க கூட மறுத்து விடுகின்றனர்…

குழந்தை பருவத்தில் போட்டி கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டியது…

ஒரு பாட்டு போட்டியில் கலந்து கொள்ள வரும் ஒரு தமிழ் குழந்தையை நமது எ.கா ஆக கொள்வோம்…

அந்த குழந்தை சுமாராக கருதப்படும் ஒரு குரளில் போட்டியில் பாடி விடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம்…

குழந்தைகள் அனைவருமே போட்டியில் வெற்றி பெற போவது இல்லை
..
மூன்று இடங்களை தவிற அனைத்துமே தோற்ற பெறும்பான்மை குழந்தைகளுக்கே..

அப்படி தோற்கும் பெறும்பான்மை குழந்தைகளின் மன ஓட்டம் எப்படி இருக்கும்…

அதன் மனநிலையில் இருந்து சிந்திக்க தொடங்கினோமானால் பாட்டு போட்டியில் கலந்து கொண்டால் தனது பாடல் வளத்திற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்ற துளிர் ஆசையுடன் போட்டியில் கலந்து கொள்ளும்…
தொலைக்காட்சியில் தன்னை காட்டுவார்கள்…
ஆனால் தோற்றுவிட்டால் தொலைக்காட்சி வரை சென்று தான் அவமானப் படுத்தப்பட்டதாகவும் தான் பெறும் பகுதி சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும் தன்னை தன்னுடைய நன்பர்கள் இதையே சொல்லி தனது பாடல் வளத்தை நகைக் கூடும்…தனது ஆசிரியர்கள் புறக்கனிப்பட்ட ஒரு பொருளாக நடத்த கூடும் என ஏகப்பட்ட அழுத்தங்கள்  அக்குழந்தையின் மனதில் ஏராளமான ஆராத வடுவை ஏற்படுத்தி விடுகிறது…

இப்படி ஏராளமான மனத்தாங்கள்களை குறித்து சிந்திப்பதால் வெட்கத்தில் பல சிறு குழந்தைகள் அழுத்தம் தாழாது மேடையிலேயே அழுது விடுவதை பல நேரங்களில் தொலைக்காட்சிகளில் நம்மில் பலரும் கண்டிருக்க கூடும்…

போட்டிகள் பெறும்பாலான குழந்தைகளின் மனதை அழுத்தி அவர்களின் திறனை குறைத்துவிடுகிறது…

போட்டிகள் திறனறிவதற்காக என சொல்லப்பட்டாலும் பெறும்பாலான போட்டிகளின் வடிவங்கள் முடிவில் பெறும்பான்மை மக்களை சிறுமை படுத்தி திறனை குறைத்து விடுகிறது…

ஒரு குழந்தையின் திறனை மேம்படுத்த நினைக்கும் போது…
அதனிடம் சற்று அக்கறையும் அதன் சின்ன சின்ன ஆசைகளை பெரிதாக அதனிடம் பேசி பாரத்தால் கண்டிப்பாக அதன் திறன் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும்..

சுவற்றில் கரியால் கிறுக்கும் ஒரு குழந்தையின் கிறுக்கல்களை ஒரு அருமையான ஓவியமாக பாராட்டி அக்குழந்தையை பாராட்டினால் அதன் வரையும் ஆசையும் மற்றும் திறனும் அதிகரிக்கும்..

மாறாக அதே குழந்தையை போட்டியில் கலந்து கொள்ள செய்து தோற்க வைத்து பார்த்தால் …அது எவ்வளவு பெரிய அழுத்தத்திலும் மன அலைவுகளிலும் அல்லல் படுகிறது என்று தெரியும்…

இளைஞர்களிடமும் பல்வேறு விரும்ப தகாத காட்டுமிரான்டி இயல்புகளை போட்டி விதைத்துவிடுகிறது…

வெறி,அழுத்தம்,சகோதரத்தன்மையின்மை,அன்பின்மை,திறங்குறைப்பு என அனைத்தையும் இயல்பில் மனிதர்களாகிய நம்மில் அனைவரிடத்தும் விதைக்கும்…
நம்மை மாக்களாக மாற்ற செய்யும் போட்டி என்ற ஒன்றை இனியேனும் சகோதரத்துடன் நிராகரிப்போம்…..
________________________________________
திரு.மாற்றன்
வசவி விரிவதே அறிவு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *