இத கூட விட்டு வைக்கலையாடா….

ஜல்லிகட்டானது பல்லாயிரமாண்டாக நம் தமிழரிடையே நடைபெற்று வந்தது. ஆனால் இன்று ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து மனிதனையே கடித்த கதையாக இதிலும் நமது ஜனநாயக கட்சிகள் அரசியல் பன்ன ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

நீதி என்பது என்றுமே ஒன்றாக மட்டுமே இருக்க இயலும்.

ஒரு முறை ஜல்லிக்கட்டு நடத்தலாம் என அறிவிக்கிறார்கள்
மறுமுறை அதே ஜல்லிக்கட்டை சட்ட விரோதம் என அறிவிக்கிறார்கள்.

இங்கே எதுதான்டா உறுதியான இறுதியான நீதி…

எல்லா விசயத்தையும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அவரவர்க்கு ஏற்றார்போல வளைத்தும் நெளித்தும் சட்டத்தை மனிதர்கள் மீது தினிக்கிறார்கள்.

இங்கு எல்லாமே அரசியல் தான்…

ஒரு பக்கம் நுணி நாக்கில் ஆங்கிலத்தையும் நிறைய வட மொழியையும் கொஞ்சம் தொட்டுக்கை என தமிழையும் கலக்கி பேசும் புது தமிழர்கள் (ஜல்லிக்கட்லே மாட்கள் பாதிக்கப்படுறது,மனுசால் சாக்றாள்,குதிக்கிறாள் என்று அவாள்ளாம் ஒரே அடியாக குதிக்கிறாள்(மன்னிக்கவும் :குதிக்கிறார்கள்).
இப்படி அவாளுடைய பேச்சை கேட்டு நம்மவாளான சில தமிழர்களும் அவாளுடைய அடியை ஒற்றி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

ஏன்பா அப்புடீன்னா கேரளாவுளே அடிமாடாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மாடுகளை குறிப்பாக காளைகளை அதுவும் நல்லா இருக்கும் காளைகளை அறுப்புக்காக கேரள எல்லையில் வேண்டுமென்றே காளைகளின் கால்களை மரக்கட்டைகளால் அடித்து நுடமாக்கி கணக்கு கான்பித்து கழுத்தறுக்கிறார்களே இதிலெல்லாம் உங்களுடைய விலங்கு நல அமைப்புகள் ஏன் கேட்க மாட்டேன் என்கிறார்கள்..

இப்படியே தமிழரின் பல்வேறு இன அடையாளங்களை வேண்டுமென்றே தடுத்து தடுத்து பலவற்றை நாம் இழந்துவிட்டோம்.

இன்னும் பொங்கல் விழா , சிலம்பம்,தாழாட்டு,காரவகை சுவை உணவுகள்,தமிழ் மறுத்துவம் ,தமிழர் திரு நாள் என ஒரு சில விடயங்களையே நாம் இன்னும் நம் கைகளிலே வைத்துள்ளோம்.

இப்பொழுது நமக்கு தேவை தமிழர் என்ற இன உணர்வே..

இப்படிக்கு ..

தெலுங்கன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *