ஒரு இஸ்ரேலியரின் பார்வையில் நாம்…

நான் பலமுறை சிந்தனை பகிர்வு தளமான Quora பார்ப்பதுன்டு…
அங்கு நிறைய சுவையான கருத்துக்கள் பரிமாறப்படுவதுன்டு…

அப்படி ஒரு கோரா வலைத்தள பதிவரான அஹரோனி எனப்படும் இஸ்ரேலிய நாட்டவரின் கருத்து நம்மை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வைத்தது…

உணவை பற்றியும் மத சகிப்புத்தன்மை பற்றியும் பெருமையாக பேசும் திரு.அஹரோனி மொழி பற்றி கூறும்போது கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகிறார்…

It’s strange and sad to me that the native languages of India are not used more in communications, education, advertisement, government etc. More English makes it comfortable for tourists, of course, but you should feel more pride about your own languages. You should stop thinking that English is so important. From what I heard, all higher  education in India is in English, and it’s almost impossible to find a decent job without knowing this foreign language. My Indian friends are very surprised every time I tell them that we speak Hebrew at work, even in software companies, and that almost all of our schools and  universities are in Hebrew medium. Although we could do much better ourselves, India could still learn some things from us about respecting  the native language. Letting people use their languages more will  unleash India’s huge human and economic potential.

இதன் பின்னராவது…
தமிழ் வழி கல்வி தமிழ்நாட்டில் கட்டாயமாக்கப்படுமா…?

இப்படிக்கு

திரு.நாடோடி