அருமையான தமிழ் பெயர்களை பதிக

தமிழில் சில தனித்தன்மையான பெயர்களை தேர்ந்தெடுத்து இங்கு வழங்கியுள்ளோம்,இலக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் தஞ்சையை மையப்படுத்தும் விதமாகவும் அமையுமாறு மேலும் சில பெயர்களை பதியுமாறு வசவு விரும்பிகளை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

சிபி
சக்கரவர்த்தி
மவராசா
தமிழ்
கரிகாலன்
ராசேந்திரன்
ழனன்
கடாரம் கொண்டான்
ஓரி
தமிழ்கோன்
தங்கம்
மகிழன்
செம்பியன்
பெருவளத்தான்
அருன்மொழி
ஞாலன்
சிபின்
பொன்னம்பலம்
வல்வி
செந்தமிழ் வளவன்
வளவன்
இனியன்
தமிழினியன்
நடேசன்
சரசன்
பொன் சந்திரகுமார்
யாழன்
நிலவன்
கிள்ளி
வல்விலோரி
கோன்சோழன்
கோசோழா
நக்கீரன்
யாதுமூரன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *