பெல்ட்

இன்னும் உனக்கு உண்மையான சுதந்திரம் கொடுக்கப்படவில்லை

இப்படிக்கு
உன் வயிற்றை இருக்கும் உன் பெல்ட்

தமிழர்கள் அறிவாளிகள்,வாழ்க்கையின் இனிமையை அதன் கொடுமையான வெம்மையிலும் வரவேற்க தெரிந்தவர்கள்.

ஆனால் உலகமயமாக்கலினால் பல்வேறு தீமைகள் விதிகளாக இன்றைய இளைய தலைமுறை மீது தெரிந்தே தினிக்கப்படுகிறது.

ஒரு இனம் அறிவு முதிர்ச்சி அடையவும் அணியும் ஆடைக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை.

மேற்கத்திய இறக்குமதிகளான குழாய்(pant),இருக்கி(belt) ஆகிய இரண்டும் இன்றைய தலைமுறைக்கு செய்யும் தீமையை வேறு எதுவும் செய்துவிட இயலாது.

பண்டைய வேட்டியிலிருந்து இன்றைய குழாய் துனிக்கு மாறியதே தவறு.சுத்தமாக காற்றோட்டம் போயே போச்சு.

ஒவ்வொரு பகுதியின் உடை வகைகளை அந்தந்த பகுதிகளின் சீதோசன நிலையே முடிவு செய்கிறது.

அப்படி இருக்கும்போது படிப்பை ஒரு காரணமாக கூறி வேட்டி அனியும் உரிமையை மறுத்து இன்றைய மாணவ சமூகத்தை தவறான,இருக்கமான ஒரு  சூழ்நிலைக்கு கொண்டு செல்கின்றன இன்றைய மேற்கத்தியம்,இதற்கு வழிவிட்டு அதை ஆட்சேபிக்க வேண்டிய அரசும் மற்றும் அறிவு சார் நிறுவனங்களும் வாய் மூடி மவுனியாக இருப்பத கவனிக்க தக்கது.

வெள்ளைக்காரர்கள் அறிமுக படுத்திய குழாய் வகை இருக்க ஆடைகள் அவர்களுக்கே தீம்பாய் இன்றைய காலங்களில் அதிக அளவிளான  வயிறு புற்றுநோயால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நபர்களையுடைய நாடாக இங்கிலான்து மாறியுள்ளது.

குழாய் மற்றும் இருக்கி அணிவதால் வயிற்றுப்பகுதி இருக்கமடைகிறது பின்னர் இருக்க கோடுகள் உருவாகி வயிற்றை இரு பகுதியாக பிரித்துவிடுகிறது,நாளடைவில் வயிற்றில் மேல்பகுதியில் செரிமானத்திற்காக சுரக்கப்படும் அமிலமானது மேல்வயிற்று பகுதியில் தங்கிவிடுவதால் வயிறு புற்றுநோய்க்கு ஆளாகிறது.
அதுமட்டுமின்றி நாளாடைவில் உடல் உள்
உறுப்புகள் இருக்கத்தினால் ஒரு புறத்தில் இருந்து பிதுக்கி கொண்டு மறு புறத்தை அடைகிறது இதுவே இன்று முதியவர்களின் பிரச்சினையான ஹெர்னியா ஆகும்.
ஆகவே மேற்கத்திய பொருளாதாரத்திற்கு மொத்த சந்தையாக மாற்றிய போதும் நமது பண்டைய அறிவுசார் உடையையாவது நாமே இனியேனும் தீர்மானிக்க முயலுவோமாக….
___________________________________
இப்படிக்கு

திரு.மவராசா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *